Εξαγορά Cotsworld

  • 04 May 2011 08:50

Η G4S plc εξαγόρασε την Cotsworld Group Limited

Η G4S plc ανακοίνωσε την εξαγορά της εταιρείας The Cotsworld Group Limited ("the Cotsworld Group"), την μεγαλύτερη βρετανική εταιρεία υπηρεσιών παρακολούθησης, ανάλυσης περιπτώσεων απατών, έρευνας και πληροφοριών.

Η Cotsworld Group έχει έσοδα της τάξης των 10 εκατομμυρίων λιρών και η G4S θα δώσει ένα μέγιστο αντίτιμο, της τάξης των 10,2 εκατομμυρίων λιρών σε μετρητά, δίνοντας 8 εκατομμύρια λίρες αρχικά και το υπόλοιπο θα είναι πληρωτέο με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του PBITA για τα έτη 2011 και 2012.  

Περισσότερες πληροφορίες στο www.g4s.com  

 

   

^