Κοινότητα "Strongest Companies in Greece"

  • 09 Sep 2011 14:29

Οι εταιρείες G4S Secure Solutions S.A. και G4S Cash Solutions S.A. στη λίστα των Strongest Companies in Greece

icap Strongest companies in Greece 2010

δελτιο τυπου

Με βάση το ICAP Rating Score οι G4S Cash Solutions S.A. και G4S Secure Solutions S.A. εντάχθηκε στην Κοινότητα STRONGEST COMPANIES IN GREECE. Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές των εταιρειών εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι τις κατατάσσει στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

Οι Strongest Companies in Greece είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα Strongest Companies in Greece έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

 

^