Ελληνικά Πετρέλαια

  • 22 Dec 2011 09:28

Η G4S ανέλαβε το έργο φύλαξης των Ελληνικών Πετρελαίων

ΕΛΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η G4S ανέλαβε το έργο φύλαξης των διυλιστηρίων και των κεντρικών γραφείων του μεγαλύτερου Ελληνικού Οργανισμού, τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Η υλοποίηση του συμβολαίου θα ξεκινήσει άμεσα, η διάρκεια του είναι 2 + 1 έτη και θα απασχολήσει πάνω από 120 άτομα προσωπικό ασφαλείας.

Και στο έργο αυτό υπάρχουν ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες, απαιτείται προσωπικό ασφαλείας με μεγάλη εμπειρία και εκπαίδευση και συγκεκριμένος εξοπλισμός και τεχνολογικά μέσα, στοιχεία τα οποία διαθέτει η G4S και παρέχει κάθε φορά με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες ασφαλείας.

^