2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

  • 17 Apr 2012 15:14

Η G4S δημοσίευσε την ετήσια οικονομική έκθεση για το 2011

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για το έτος 2011 που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2012, η G4S plc δημοσίευσε την ετήσια έκθεση και τους απολογισμούς για την ίδια χρονιά.

Η πλήρης ετήσια έκθεση και οι απολογισμοί θα δοθούν σε όλους τους μετόχους στο επόμενο διάστημα.

2011 G4S Ετήσια Οικονομική Έκθεση

^