Πρόγραμμα ΕΚΕ G4S

  • 23 Jul 2013 11:03

Η G4S διασφαλίζει την τοπική κοινωνία της Μεταμόρφωσης

δελτιο τυπου

Η G4S, στα πλαίσια του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε συνεργασία με το Δήμο Μεταμόρφωσης, εγκαινιάζει μια νέα σειρά δράσεων, με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας της Μεταμόρφωσης.

Οι κύριοι άξονες του Προγράμματος της συνεργασίας αυτής είναι η Ενίσχυση των Νέων, η Ασφάλεια των Πολιτών και των Υποδομών, η Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και η Υποστήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων μέσω της προσφοράς του Εθελοντισμού. 

^